Kokusai Budoin -IMAF

                 A KOKUSAI BUDOIN-IMAF RÖVID TÖRTÉNETE

A Kokusai Budoin, International Martial Arts Federation-t 1952-ben alapították, a Japán Császári Ház felkérésére, azzal a céllal, hogy barátságot és együttműködést alakítsanak ki a Japán harcművészetek vezetői és az eziránt érdeklődők között. A II. világháború után Japán számos alapos változáson ment keresztül. Miután az országot újjáépítették, a harcművészetek vezetői felismerték, hogy szükség van egy olyan fórum alapítására, mely a jövő generációinak fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődését segíti. Ezt később kibővítették a béke terjesztésével, a jóakarattal és az emberek megváltásával az egész világon. Az volt a Kokusai Budoin, IMAF alapítóinak az álma, hogy a tradicionális Japán Budot fejlesszék és terjesszék, az emberek mindenhol tanuljanak meg harmóniában élni és ezáltal kialakuljon a világbéke.

A Kokusai Budoin, IMAF nyolc osztályból áll: Judo, Kendo, Karate-do, Iaido, Nihon-Jujutsu, Kobudo, Battojutsu, és Kyudo. A tagságot két részre osztották: rendes tagságra és törzstagságra. Minden egyén lehet törzstag, aki legalább 4. Danos. Rendes tag pedig az lehet, aki 3. Danos vagy annál alacsonyabb fokozatú. Jelenleg 17 országban alakítottak ki alközpontot és 37 országban vannak tagjaik. A Kokusai Budo Renmei – a Kokusai Budoin, IMAF központja – Tokyoban van és ez látja el Japán és az egész világ adminisztratív feladatait. Tevékenységi köre mellett a Kokusai Budo Renmei támogat és kiad számos újságot és más dokumentumokat, a képzett egyéneknek nemzetközi bizonyítványokat állít ki, szemináriumokat, gyűléseke és megemlékezéseket szervez. A Kokusai Budoin, IMAF, ahogy a neve is mutatja, azzal a céllal jött létre, hogy a hagyományos Japán harcművészeteket terjessze és a világbékét segítse elő. így számos kimagasló egyéniség megalapította ezt a szervezetet és ígéretet tettek arra, hogy törekednek a legmagasabb színvonal elérésére és hiszik, hogy ezeket a nagyratörő célokat fokozatosan megvalósítani. A Japán harcművészetek lényege A budo tanulása a Japán kultúra megismerésével azonos. A technikákat, a gyakorlási módszereket több generáción keresztül tökéletesítették és ezen visszatükröződik számos történelmileg kimagasló egyéniség bölcsessége. A folyamatosság fogalma, a kutatás azokról a mesterekről, akik régóta élnek és gyakorolnak, általánossá vált az összes hagyományos Japán harcművészetben.

forrás: daitomi.5mp.eu

Nagy Tamás 4 Dan Iaido mester engedélyével